پژوهشکده بیمه سمینار "توسعه بیمه‌های زندگی" برگزاری می‌کند

 

در راستای توسعه بیمه‌های زندگی سمیناری با همین عنوان در تاریخ هفتم اسفند ماه سالجاری و با سخنرانی آقایان دکتر عبدالناصر همتی، معصوم ضمیری و خلیل حسن‌زاده کمند برگزار خواهد شد.

علاقمندان و پژوهشگران حوزه بیمه می‌توانند مقاله‌های خود در محورهای زیر را تا تاریخ 14 بهمن ماه به دبیرخانه سمینار ارسال کنند.

 

محورها:

وضعیت موجود

-         مقایسه وضعیت حال و گذشته صنعت بیمه زندگی

-         چالش‌های ساختاری صنعت بیمه زندگی

·       بازاریابی  وشبکه فروش

·       سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه زندگی

·       ابعاد مقرراتی بیمه‌های زندگی

·       ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتمعای و حقوقی توسعه بیمه‌های زندگی

 

نیازسنجی و مطالعه بازار

-         تجربیات بین المللی در زمینه توسعه بیمه‌های زندگی

-         شناسایی ریسکهای وابسته به محصولات بیمه زندگی

-         فناروی اطلاعات و ابزارهای موجود برای توسعه بیمه‌های زندگی

-         محصولات جایگزین یا مکمل محصولات بیمه‌های زندگی

-         تغییرات جمعیتی و بیمه‌های زندگی

 

وضعیت مطلوب و راهکار

-         متنوع سازی محصولات بیمه زندگی

-         مبانی جدید تشکیل سرمایه (نظیر طلا، سهام، ... ) در بیمه‌های زندگی

-         مشوق‌ها و امتیازات برای پوشش بیمه زندگی

-         نقش دولت، نهاد ناظر و سایر نهادها در توسعه بیمه‌های زندگی 

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.