دکتر حسن اسلامی پناه به عنوان مدیر عامل شرکت بیمه ایران معین انتخاب گردید

با تصویب اعضای محترم هیات مدیره ، دکتر حسن اسلامی پناه به عنوان مدیر عامل شرکت بیمه ایران معین انتخاب گردید .

دکتر اسلامی پناه که پیش از این رئیس هیات مدیره شرکت بود ، برای تصدی پست مدیر عاملی شرکت بیمه ایران معین جهت گذراندن مراحل قانونی به بیمه مرکزی معرفی شد .

توفیق ایشان را از خداوند متعال خواستاریم .

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.