ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت بیمه ایران معین افزایش یافت

 

ظرفیت مجاز نگهداری شرکت بیمه ایران معین و متعاقب آن ظرفیت قبولی اتکایی این شرکت در سال 1397 نسبت به سال 1396 افزایش یافت.

 بیمه ایران معین بزرگترین شرکت بیمه‌گر در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصاد کشور است که دارای رتبه یک توانگری مالی است و جز چهار شرکت بیمه‌ایی است که توانایی صدور بیمه اتکایی دارد.

 

                                                                                      

 

شرح

سال 1396

سال 1397

ظرفیت مجاز نگهداری

786822

880848

ظرفیت مجاز قبولی اتکایی

393411

440424

ظرفیت مجاز قبولی در قرارداد

15736

17617

 

                                                                                                                                          (ارقام به میلیون ریال)

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.