بیمه ایران معین برای ماههای متوالی در میان 4 شرکت مجاز قبول بیمه‌های اتکایی قرار گرفت

 

 آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت‌های بیمه بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی مصوب این شرکتها را تاریخ 8 خرداد 1397 توسط بیمه مرکزی اعلام شد.

 بر اساس این جدول در میان شرکتهای بیمه تنها چهار شرکت بیمه ایران معین، بیمه ایران، بیمه پاسارگاد و بیمه ملت و همچنین دو شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان،  ظرفیت مجاز قبولی اتکایی را دارا هستند.

 نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد وفق مفاد مندرج در بند 4 ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.5 به شرح زیر است:

قبولی اتکایی: 50 درصد ظرفیت مجاز نگهداری

قبولی در قرارداد: 2 درصد ظرفیت مجاز نگهدار

 جدول ذیل مطابق با آیین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره 55 و 1/55 ) و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه 5/40 مصوب شورای عالی بیمه، تهیه و بروز رسانی شده است بنابراین تا زمان اعمال تغییرات آتی نصاب‌های این جدول ملاک عمل است.

  

  

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.