گزارش هیات مدیره 96

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 شرکت بیمه ایران معین

 

·       زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی:

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سهامی بیمه ایران معین روز یکشنبه مورخ 24/04/1397 در محل دفتر ارتباطی این شرکت واقع در تهران با حضور کلیه سهامداران شرکت تشکیل شد.

 

·       گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 :

1-     افزایش 72 درصدی حق‌بیمه تولیدی از مبلغ 4.004.5747 میلیون ریال در سال 1395 به 6.898.521 میلیون ریال در سال 1396.

2-     نسبت خسارت به حق‌بیمه شرکت در سال 1396 با کاهش 1 واحدی نسبت به سال قبل به 18 درصد رسیده؛ این در حالی است که نسبت خسارت صنعت بیمه در سال 1396 براساس آخرین اطلاعات در دسترس معادل 63 درصد بوده است.

3-     سود ناخالص فعالیت بیمه‌ای شرکت نیز در سال 1396 برابر با 470.779 میلیون ریال است.

4-     سود خالص شرکت در پایان سال 1396 مبلغ 1.035.651 میلیون ریال است.

5-     براساس عملکرد سال مالی 1396، عایدی هر سهم 414 ریال است.

 

·        تصمیمات اتخاذ شده:

1- عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی متنهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت.

2- بودجه پیشنهادی برای سال 1397 تصویب شد.

3- روزنامه دنیای اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

4- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال 1397 انتخاب گردید.

 

·        حاضرین جلسه:

-        اعضای هیات رییسه:

          آقای امیررضا نعمت‌اللهی به عنوان رییس مجمع

          آقای سید شهاب‌الدین طباطبایی به عنوان ناظر مجمع

          آقای محمد داوود فصاحت به عنوان ناظر مجمع

          آقای علیرضا شباهنگ به عنوان منشی مجمع

 

-       اعضای هیات مدیره:

محمد حسن اسلامی پناه، رییس هیات مدیره

         محمد زاهد نیا، نایب رییس هیات مدیره

         ابراهیم حمیدی، عضو هیات مدیره

 

-       مدیرعامل:

         ابراهیم حمیدی

  

·      میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل است:

شرح

سال منتهی به 29/12/1396

(میلیون ریال)

سود (زیان) خالص

1035650

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

312204

تعدیلات سنواتی

-

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

312204

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

250000

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

-

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

-

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

-

سود قابل تخصیص

1097854

انتقال به اندوخته‌ قانونی

54893

انتقال به سایر اندوخته‌ها

109785

سود (زیان) انباشته پايان دوره

923176

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

880000

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

53176

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

414

سود نقدی هر سهم (ریال)

303

سرمایه

2500000

 

 

 حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیات مدیره

شرح

سال 1395

سال 1396

توضیحات

حق حضور(ریال)

12182490

16670000

بابت برگزاری حداقل دو جلسه در ماه

پاداش(میلیون ریال)

1000

1000

به صورت ناخالص

 

 

برای دانلود گزارش مجمع عمومی سالیانه سال  1396 شرکت بیمه ایران معین بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

 گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1396/12/29