گزارش هیات مدیره 96

 

برای دانلود گزارش مجمع عمومی سالیانه سال  1396 شرکت بیمه ایران معین بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

 گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1396/12/29